کدام به صرفه تره؟
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۸   کلمات کلیدی: جدول نظام دار ،سال ششم

باشگاه بدن سازی الف ماهانه 5000 تومان حق عضویت و برای هر جلسه تمرین 400 تومان می گیرد در صورتی که باشگاه بدن سازی ب ماهانه 7000 تومان حق عضویت و برای هر  جلسه تمرین200 تومان می گیرد شخصی می خواهد 2 ماه تمرین داشته باشد برای ماه اول 18 جلسه تمرین و برای ماه دوم 8 جلسه تمرین در کدام حالت پول کمتری پرداخت می کند؟

ا) کلا از باشگاه الف استفاده کند

2) کلا از باشگاه ب استفاده کند

3) ماه اول از باشگاه الف و ماه دوم از باشگاه ب

4) ماه اول از باشگاه ب و ماه دوم از باشگاه الف 


تقریب
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: تقریب ،جدول نظام دار ،سال ششم

چند عددکمتر از 1000 وجود دارد  که گرد شده ی آن (با تقریب های دلخواه ) برابر با 1000 شود؟


بدون نقاله
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: رسم شکل ،مثلث ،سال ششم ،زاویه

بدون استفاده از نقاله و به کمک خط کش و پرگار کدام زاویه ها قابل رسم است؟

7/5      30         60         45         90        120          300          20       22/5        75        


روباه و خرگوش!
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: سال ششم ،رسم شکل

رو باهی خرگوشی را تعقیب می کند در زمانی که روباه 2 پرش می زند خرگوش 3 جست می زند .هر پرش روباه به اندازه ی 2 جست خرگوش است و روباه به اندازه ی 10 جست خرگوش از آن عقب است چند پرش کند تا خرگوش را بگیرد؟


میزان سود؟
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: سال ششم

فروشندهای 20جلد کتاب را به قیمت هر کدام 1200تا 1350 تومان می خرد و با قیمت 1350تا 1550 می فروشد بیشترین سود و کمترین سود این معامله چه قدر است؟


فروشنده ی بی انصاف!
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢۳   کلمات کلیدی: سال ششم ،عدد فرضی

فروشندهای بی انصاف قیمت کالایش را 50 در صد افزایش داد ولی چون کالایش به فروش نرفت تصمیم گرفت 50 درصد را به 20 در صد کاهش دهد قیمت جدید را تقریبا چند درصد باید کاهش دهد؟