زمان
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦   کلمات کلیدی: رسم شکل ،زمان و اعداد مرکب

بین ساعت ۴ و ۵ در چه ساعتی دو عقربه ی ساعت شما رو دقیقه شمار بر هم منطبق می شوند؟


زمان
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦   کلمات کلیدی: رسم شکل ،زمان و اعداد مرکب

بین ساعت ۴ و ۵ در چه ساعتی دو عقربه ی ساعت شما رو دقیقه شمار بر هم منطبق می شوند؟