خطوط تقارن
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٠   کلمات کلیدی: خط تقارن ،رسم شکل

اگر یک مربع را روی یک شش ضلعی قرار دهید شکل حاصل چند محور تقارن دارد؟